APVG | Vandentvarka
14892
page-template-default,page,page-id-14892,ajax_fade,page_not_loaded,,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-content-sidebar-responsive,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

Vandentvarka

Vandens gerinimo ir nuotekų valymo sprendiniai

Aplinkosaugos dokumentų rengimas

  • Konsultavimas
  • Galimybių studijos
  • Poveikio aplinkai vertinimas
  • Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas
  • Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas
  • TIPK paraiškos

Paraiškų rengimas

Paraiškų pildymas ES sanglaudos fondų paramai gauti – jos rengiamos pagal Bendrąjį programavimo dokumentą, finansavimo ir administravimo aprašo sąlygas. Priklausomai nuo prioriteto ir priemonės pildomos visos privalomos paraiškos formos, atliekamas grynųjų pajamų skaičiavimas. Taip pat sukomplektuojama visa privaloma prie paraiškų pridėti organizacijos dokumentacija.

Pirkimo dokumentų rengimas

Pirkimo dokumentai – dokumentų rinkinys, skelbiamas CVP IS, kurį sudaro visi dokumentai nurodyti pirkimo dokumentų turinyje, kurie turi būti skaitomi kartu su pirkimo dokumentų paaiškinimais, papildymais bei pataisomis, parengti pagal http://www.apva.lt/2014-2020/pirkimu-prieziura/privalomieji-reikalavimai-pirkimo-dokumentams/ reikalavimus.

Investicinių projektų rengimas

Investicijų projektas – dokumentas, finansiškai (ekonomiškai), techniškai ir socialiai pagrindžiantis investavimo tikslus, įvertinantis investicijų grąžą (komercinis projektas) ir kitus efektyvumo rodiklius, nurodantis projektui įgyvendinti reikalingas lėšas bei finansavimo šaltinius ir terminus (sąvoka atitinka LR investicijų įstatymo 2 straipsnio 10 punkto nuostatas). Investicinio projekto dokumentas turi visą turinį, nurodytą „Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir/ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodikoje“

Statinio projektinių pasiūlymų rengimas

Statinio projektinis pasiūlymas dėl regiono projekto įgyvendinimo – savivaldybės vykdomosios institucijos rengiamas ir regiono plėtros tarybai teikiamas dokumentas, kuriame nurodoma informacija apie siūlomą įgyvendinti projektą ir į kurį atsižvelgiant projektas įtraukiamas į iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti regiono projektų (toliau – regiono projektas) sąrašą. Projektinis pasiūlymas dėl regiono projekto įgyvendinimo rengiamas pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro patvirtintame regionų projektų atrankos tvarkos apraše nustatytą formą.

Projektų administravimas ir viešinimas

Sutarčių administravimo ir viešinimo paslaugos tai  profesionalios administracinės paramos ir viešinimo paslaugos, tam, kad būtų sėkmingai įgyvendinti investiciniai projektai, užtikrinant tinkamą ir savalaikį projekto veiklų įgyvendinimą ir viešinimą pagal nustatytas Finansavimo ir administravimo taisykles.

FIDIC Inžinieriaus paslaugos  ir Statinio statybos darbų techninė priežiūra

Savo veikloje plačiai taikome tarptautinės konsultuojančių inžinierių organizacijos FIDIC principus, bei užtikriname nuolatinį įmonės specialistų tobulėjimą, įgyjant naujas žinias bei patirtį, kas leidžia Lietuvos klientams suteikti profesionalias ir kokybiškas paslaugas. vykdydami profesionalias statybos techninės priežiūros paslaugas vadovaujamės STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.

Mumis galite patikėti, nes:

Esame inžinerinė konsultacinė įmonė, teikianti klientams profesionalias paslaugas ir nuolatos vystanti savo veiklą aplinkosaugos, planavimo, projektavimo, techninės priežiūros ir kitose konsultavimo srityse. Mūsų kompanija savo veikloje plačiai taiko tarptautinės konsultuojančių inžinierių organizacijos FIDIC principus bei sutarčių vykdymo nuostatas.

Vandentvarkos srityje nuo 2005 metų esame įvykdę jau daug projektų. Štai keletas iš jų: