APVG | Vandens ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas Šiaulių rajone. Koregavimas
15866
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-15866,ajax_fade,page_not_loaded,,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-content-sidebar-responsive,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Vandens ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas Šiaulių rajone. Koregavimas

Kategorijos
Projektavimas
Statytojas
Užsakovas - Biudžetinė įstaiga Šiaulių rajono savivaldybės administracija
Projekto vieta
Šiaulių rajono teritorija, apie 180700 ha
Projekto laikotarpis
Nuo 2015-08-15 iki 2017-04-21

Vandens ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano Šiaulių rajone korektūra atlikta Šiaulių rajono savivaldybės Tarybos 2014-10-30 sprendimu Nr. T-270 “Dėl pritarimo koreguoti vandens ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialųjį planą”, pakeičiant Šiaulių rajono savivaldybės Tarybos 2010-03-25 sprendimu Nr. T107 patvirtinto esamo infrastruktūros plėtros plano (toliau  – esamas Planas) sprendinius.

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas: Vandens ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas Šiaulių rajone. Koregavimas. Plano koregavimo rengėjas: Jungtinės veiklos grupė UAB „APVG“ ir UAB „EKOPROJEKTAS“.

 

Plano koregavimo uždaviniai:

  • atlikti detalią esamos būklės analizę ir įvertinimą;
  • atlikti strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atranką ir vertinimą, jeigu jis bus privalomas;
  • atliekant planuojamo eksploatacinio periodo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų poreikio analizę ir vertinimą, nustatyti planuojamus aptarnaujamų gyventojų skaičiaus, tiekiamo vandens ir tvarkomų nuotekų kiekių rodiklius, planuojamo eksploatacinio periodo etapams ir jo pabaigai;
  • atliekant galimų infrastruktūros plėtros ir aglomeracijų formavimo alternatyvų techninį ir ekonominį vertinimą, nustatyti optimaliausias, atitinkančias aplinkosaugos reikalavimus, vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros alternatyvas;
  • nustatant kiekvieną atskirą gyvenamosios vietovės ar aglomeracijos teritoriją, nustatyti bendrą visos savivaldybės viešojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritoriją bei savivaldybės bendrą individualaus vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritoriją;
  • kiekvienais atskirai gyvenamosios vietovės ar aglomeracijos teritorijai numatyti infrastruktūros plėtrai reikiamas teritorijas – sklypus, reikalingus naujų infrastruktūros statinių: nuotekų valyklų, vandenviečių, dumblo tvarkymo įrenginių, gaisrinių rezervuarų, magistralinių linijų tarp atskirų gyvenamųjų vietovių ir kt. statybai;
  • numatyti konkrečias pagrįstas vietas žemę paimti visuomenės poreikiams;
  • nustatyti reikiamas nuotekų valyklų bei vandenviečių sanitarinės apsaugos zonas;
  • numatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrai funkcionuoti reikalingus servitutus.