APVG | Techninė priežiūra vykdant daugiabučio namo renovaciją Dariaus ir Girėno g.
15513
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-15513,ajax_fade,page_not_loaded,,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-content-sidebar-responsive,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Techninė priežiūra vykdant daugiabučio namo renovaciją Dariaus ir Girėno g.

Kategorijos
Statyba
Statytojas
VšĮ „Atnaujinkime miestą“
Projekto vieta
Daugiabutis gyvenamasis namas adresu Dariaus ir Girėno g. 9, Vilnius
Projekto laikotarpis
Nuo 2015-04-01 iki 2017-01-30

Įgyvendinant  projektą buvo vykdomos daugiabučio gyvenamojo mano adresu Dariaus ir Girėno g. 9 Vilniuje renovacijos (modernizavimo) darbų statinio statybos techninės priežiūros paslaugos.

 

Renovacijos (modernizavimo) darbų apimtis sudarė:

 • Fasado sienų (taip pat ir cokolio ) šiltinimas, įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimą ir nuogrindos sutvarkymą;
 • Stogo šiltinimas, taip pat ir naujos dangos įrengimas;
 • Butų ir kitų patalpų langų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus;
 • Butų langų ir balkono durų keitimas;
 • Langų keitimas bendro naudojimo patalpose (Laiptinėse);
 • Langų keitimas bendro naudojimo patalpose (Rūsio);
 • Balkonų ar lodžijų stiklimas, įskaitant esamos balkonų ar lodžijų konstrukcijos sustiprinimą ir (ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieningą projektą;
 • Laiptinių lauko durų ir tambūro durų keitimas, įskaitant susijusios apdailos darbus, įėjimo laiptų remontą ir pritaikymą neįgaliųjų poreikiams;
 • Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemų pertvarkymas, keitimas ar įrengimas;
 • Šildymo ir karšto vandens sistemų pertvarkymas ar keitimas: balansinių ventilių ant stovų įrengimas, vamzdynų šiluminės izoliacijos gerinimas, šildymo prietaisų ir vamzdynų keitimas, individualios šilumos apskaitos prietaisų ar daliklių sistemos ir (ar) termostatinių ventilių įrengimas butuose ir kitose patalpose, šilumos punkto ar katilinės (individualių katilų) ir karšto vandens ruošimo įrenginių keitimas ar pertvarkymas, taip pat ir atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ir panašiai) įrengimas.
 • Liftų atnaujinimas (modernizavimas) – jų keitimas techniniu energetiniu požiūriu efektyvesniais liftais, įsikaitant priėjimo prie lifto pritaikymą neįgaliųjų poreikiams.