APVG | Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šiaulių rajone (Kuršėnuose)
15462
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-15462,ajax_fade,page_not_loaded,,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-content-sidebar-responsive,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šiaulių rajone (Kuršėnuose)

Kategorijos
Vandentvarka
Statytojas
UAB „Kuršėnų vandenys"
Projekto vieta
Šiaulių rajonas Kuršėnai
Projekto laikotarpis
Nuo 2011-05-23 iki 2013-04-02

Projekto įgyvendinimas prisideda prie LR darnaus vystymosi strategijos įgyvendinimo – efektyvesnio gamtos išteklių naudojimo bei pavojaus žmonių sveikatai mažinimo, užtikrinant sveiko, atitinkančio ES reikalavimus geriamojo vandens tiekimą Kuršėnų miesto gyventojams.

Nutiesus naujus nuotekų tinklus ir prijungus naujus vartotojus prie centralizuotos sistemos bus sumažinta tarša, patenkanti į Ventos-Lielupės baseino hidrologinį upių tinklą su buitinėmis ir pramoninėmis nuotekomis iš šio baseino gyvenviečių, bus sumažinta dirvožemio ir gruntinio vandens tarša bei požeminių vandens išteklių tarša rizikos teritorijoje; regionų vystymo srityje (aplinkosauginių skirtumų mažinimas) – nutiesus naujus nuotekų surinkimo (13,734 km) ir vandens tiekimo (14,528 km) tinklus Kuršėnų mieste, suteikta galimybė prie centralizuotos sistemos prisijungti: prie nuotekų tinklų – 1615  gyventojams, prie vandens tiekimo tinklų – 1615 gyventojams. Prijungus Kuršėnų miesto gyvenamuosius kvartalus,  kurie yra tankiai apgyvendintos mažaaukštės gyvenamųjų namų teritorijos prie centralizuotų sistemų,  padidintas centralizuoto vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo paslaugų prieinamumas, pagerintas tiekiamo vandens patikimumas, jo kokybė, padidintas iš gyventojų surenkamų buitinių nuotekų lygis, pagerinta gyventojams teikiamų paslaugų kokybė bei sumažintas aplinkos užterštumas.

Projektas įgyvendintas vadovaujantis atsipirkimo ir prieinamumo principais, prisidėjo prie vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo kainų politikos kūrimo.

Ekonominiu ir ekologiniu požiūriais efektyvios technologijos mažina aplinkosaugos priemonių savikainą ir paslaugų kainą. Įgyvendinus projekto uždavinius sudaryta galimybė pasiekti visuotinę gerovę dabartinei ir ateinančioms kartoms.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo funkcijas Šiaulių rajono savivaldybė perdavė UAB „Kuršėnų vandenys“. Centralizuoto geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra užtikrins pagrindines šios įmonės funkcijos – aprūpinti gyventojus kokybišku geriamuoju vandeniu ir pagal reikalavimus išleidžiamų nuotekų tvarkymu – vykdymą.

UAB „APVG“, įgyvendinant  Projektą „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šiaulių rajone (Kuršėnuose)“ vykdė administravimo, viešinimo  ir statybų techninės priežiūros paslaugos.

Paslaugų sutartis įgyvendinta kartu su partneriu UAB „Gerbūnis“.

 

Įvykdžius projektą sudaryta galimybė prie naujai pastatytų nuotekų tinklų prisijungti 1615 gyventojams, prie naujų vandentiekio tinklų – 1615 gyventojams. Vykdant statybos darbus paklota 14,528 km naujų vandentiekio ir 13,734 km naujų nuotekų tinklų.