APVG | Vandentiekio ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Šiaulių rajone (II etapas)
15449
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-15449,ajax_fade,page_not_loaded,,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-content-sidebar-responsive,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Vandentiekio ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Šiaulių rajone (II etapas)

Kategorijos
Vandentvarka
Statytojas
UAB "Kuršėnų vandenys"
Projekto vieta
Šiaulių rajono Vijolių gyvenvietė
Projekto laikotarpis
Nuo 2011-09-12 iki 2014-01-22

Projekto tikslas: centralizuotų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo didinimas ir kokybės užtikrinimas Šiaulių rajono Vijolių gyventojams. Šiuo metu Kuršėnų mieste viešai vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos prieinamos tik kiek daugiau nei 68% gyventojų. Projektas „Vandentiekio ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Šiaulių rajone (Kairiai, Vijoliai, Kuršėnai)“ prisideda prie Lietuvos Respublikos darnaus vystymo strategijos įgyvendinimo – efektyvesnio gamtos išteklių naudojimo bei pavojaus žmonių sveikatai mažinimo, užtikrinant sveiko, atitinkančio ES reikalavimus geriamojo vandens tiekimą Šiaulių rajono gyventojams.

Naujų nuotekų surinkimo tinklų išplėtimas sumažins neigiamą poveikį požeminiams ir atviriems vandens telkiniams, patikimą atvirų vandens telkinių ir vandens ekosistemų apsaugą, didelį rekreacijos potencialą, vandens ekosistemų įvairovę ir biologinį produktyvumą. Projektas įgyvendinamas vadovaujantis atsipirkimo ir prieinamumo principais, prisidedant prie vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo kainų politikos kūrimo.

Pagal Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 2008-2015 metų plėtros strategiją, viešai tiekiamo geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas iki 2015 m. turėtų siekti 95 proc. visų Lietuvos gyventojų, o surinktų nuotekų išvalymo iki nustatytų normų siektina reikšmė – 100 proc. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas numato, kad  geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų organizavimas yra viena iš savivaldybių savarankiškųjų funkcijų. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo funkcijas Šiaulių rajono savivaldybė perdavė UAB „Kuršėnų vandenys“. Centralizuoto geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra užtikrins pagrindines šios įmonės funkcijos – aprūpinti gyventojus kokybišku geriamuoju vandeniu ir pagal reikalavimus išleidžiamų nuotekų tvarkymu – vykdymą.

 

UAB „APVG“, įgyvendinant  Projektą „Vandentiekio ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Šiaulių rajone (Kairiai, Vijoliai, Kuršėnai)“, vykdė Sutarties „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Vijoliuose (II etapas)” administravimo, Projekto viešinimo ir  FIDIC Inžinieriaus bei Statybų techninės priežiūros paslaugas.

Paslaugų sutartis įgyvendinta kartu su partneriu UAB „Gerbūnis“.

 

Įvykdžius projektą sudaryta galimybė prie naujai pastatytų nuotekų tinklų prisijungti 689 gyventojams, prie naujų vandentiekio tinklų – 684 gyventojams. Vykdant statybos darbus paklota 10,201 km naujų vandentiekio ir 10,287 km naujų nuotekų tinklų.