APVG | Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Kėdainių raj.
15445
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-15445,ajax_fade,page_not_loaded,,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-content-sidebar-responsive,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Kėdainių raj.

Kategorijos
Vandentvarka
Statytojas
UAB „Kėdainių vandenys"
Projekto vieta
Kėdainių rajono Josvainių ir Vainotiškių gyvenvietės
Projekto laikotarpis
Nuo 2011-07-01 iki 2014-08-28

Projekto esmė yra padidinti centralizuoto geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir užtikrinti paslaugų kokybę Kėdainių rajono  Josvainių ir Vainotiškių gyventojams. Iki projekto pradžios Kėdainių rajone viešai vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos buvo prieinamos tik 67,5 % gyventojų. Josvainiuose ir Vainotiškiuose gyveno apie 2,6 tūkst. gyventojų. Gyventojams, kurie neturėjo galimybės prisijungti prie viešųjų vandentiekio ir nuotekų tinklų, neįmanoma užtikrinti higienos normas atitinkančio geriamojo vandens tiekimo ir tinkamo nuotekų šalinimo. Įvykdžius projektą sudaryta galimybė prie naujai pastatytų nuotekų tinklų prisijungti 370 gyventojų, prie naujų vandentiekio tinklų – 306 gyventojams.

 

Projekto tikslas: centralizuotų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo didinimas ir kokybės užtikrinimas Kėdainių rajono Josvainių ir Vainotiškių gyventojams. Projektas „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Kėdainių rajone (Josvainiuose, Vainotiškiuose)“ prisideda prie Lietuvos Respublikos darnaus vystymo strategijos įgyvendinimo – efektyvesnio gamtos išteklių naudojimo bei pavojaus žmonių sveikatai mažinimo, užtikrinant sveiko, atitinkančio ES reikalavimus geriamojo vandens tiekimą Kėdainių rajono gyventojams.

Naujų nuotekų surinkimo tinklų išplėtimas sumažins neigiamą poveikį požeminiams ir atviriems vandens telkiniams, patikimą atvirų vandens telkinių ir vandens ekosistemų apsaugą, didelį rekreacijos potencialą, vandens ekosistemų įvairovę ir biologinį produktyvumą. Projektas įgyvendinamas vadovaujantis atsipirkimo ir prieinamumo principais, prisidedant prie vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo kainų politikos kūrimo.

Pagal Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 2008-2015 metų plėtros strategiją, viešai tiekiamo geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas iki 2015 m. turėtų siekti 95 proc. visų Lietuvos gyventojų, o surinktų nuotekų išvalymo iki nustatytų normų siektina reikšmė – 100 proc. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas numato, kad  geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų organizavimas yra viena iš savivaldybių savarankiškųjų funkcijų. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo funkcijas Kėdainių rajono savivaldybė perdavė UAB „Kėdainių vandenys“. Centralizuoto geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Josvainių ir Vainotiškių gyvenvietėse užtikrins pagrindinės šios įmonės funkcijos – aprūpinti gyventojus kokybišku geriamuoju vandeniu ir pagal reikalavimus išleidžiamų nuotekų tvarkymu – vykdymą.

UAB „APVG“, įgyvendinant  Projektą „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Kėdainių rajone (Josvainiuose, Vainotiškiuose)“, vykdė Projekto administravimo, Projekto viešinimo ir  FIDIC Inžinieriaus bei Statybų techninės priežiūros paslaugas.

Vaitotiškėse įskaitant papildomos veiklos darbus paklota 3,031 km nuotekų tinklų, pastatytos 2 nuotekų siurblinės, paklota 2,032 km vandentiekio tinklų. Josvainiuose įskaitant papildomos veiklos darbus paklota 2,971 km nuotekų tinklų, pastatytos 2 nuotekų siurblinės, paklota 2,359 km vandentiekio tinklų.